Reset

تراز سری 80T استبیلا، یک تراز تلسکوپی با امکان تنظیم طول می باشد. به کمک این ویژگی شما می توانید به راحتی تراز خود را با توجه به محل مورد نظر تنظیم نموده و با استفاده از قفل تعبیه شده موقعیت آن را تثبیت نمایید. تراز 80T دارای دو سایز 105-63 و 127-80 سانتی متر است.

#تراز حرفه ای #لیست قیمت تراز #تراز ساختمانی #تراز تاسیسات #تراز نصب #تراز تلسکوپیورود / ثبت نام