مشخصات فنی جعبه بکس 25 پارچه "1/2 کد C20-25B1

نوع
Drive Metric Socket Set 1/2
  طول دسته پیچگوشتی -
  طول سر پیچ گوشتی -
  تعداد سر پیچ گوشتی ها 0 عدد
   طول نگهدارنده سری بکس
125mm
   تعداد سری بکس ها  18+2 عدد
مشخصات سر ی ها :
  دو سو (تخت) سری تخت(دو سو) -
  چهارسو سری چهار سو (فیلیپس)
-
  پزیدرایو ( هشت پر)
-
  دو سو (تخت) ستاره ای (TORX) -
  آلن - ستاره ایسری آلن (Hex-Plus) -
    سری بکس (Hexagon)
8.0×"1/2 ؛ 9.0×"1/2 ؛ 10.0×"1/2 ؛ 11.0×"1/2 ؛ 12.0×"1/2 ؛ 13.0×"1/2 ؛ 14.0×"1/2 ؛
   15.0×"1/2 ؛ 16.0×"1/2 ؛ 17.0×"1/2 ؛ 18.0×"1/2 ؛ 19.0×"1/2 ؛ 21.0×"1/2 ؛
   22.0×"1/2 ؛ 24.0×"1/2 ؛ 27.0×"1/2 ؛ 30×"1/2 ؛ 32.0×"1/2 ؛
    سری بکس گلو بلند (Hexagon)  21.0×"1/2 ؛ 16.0×"1/2 ؛
   آلن - ستاره ای آچار آلن L شکل -
   آلن - ستاره ای زانویی سری بکس  75mm
   وزن جعبه
 4866gr
  ساخت کشور ترکیه
  گارانتی (ابزارسرا)

 
تاریخ درج :  1390/10/05 پکیج :  دست تعداد پکیج :  25
قیمت محصول :  0 تومان هزینه پستی :  3500
تعداد نمایش :  5467